Jammer genoeg dekken de Belgische ziekenfondsen de kosten van onze behandelingen niet. Wel betalen sommige private tandverzekeringen een deel van de behandelingen terug.